MI AZ ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉG A MA HASZNÁLATOS ÁBC, ÉS AZ ŐSI ROVÁS JELRENDSZER KÖZÖTT?

2019.07.26

  Tudjuk, hogy a ma használatos Latin ÁBC, az Etruszk ÁBC átvétele. Akik kitalálták, jól vagy rosszabbul, lemásoltak egy rendszert, amit nem értettek. Így újraértelmezték az ősi jeleket, aminek az egyetlen célja az maradt, hogy az ember a gondolatait le tudja jegyezni - esetleg írásban erősítsen meg szóbeli megállapodásokat - és akkor ebben benne van az összes anyagi szükséglethez kapcsolódó írásforma - a könyvírástól a különböző szerződéseken keresztül, a levélváltásokon át, a pénzverésig...

 Ezzel szemben akik létrehozták a ma rovásírásnak hívott rendszert, egyetlen vonalat nem húztak véletlenül. Így a JEL-REND-SZER használata, egyben bevezetés a létezés legmélyebb titkaiba. Minden vonal egy üzenet létezés misztériumáról, miközben az ember megtanulja - persze ha kellően beavatott a tanítója - leckét kap a világ teremtéséből, működéséből, a létezés és az ember céljából, s hogy hogyan teljesíthetjük be azt.

 Nos nem kevesebbet, mint ezt vesztettük el olyan ezer esztendővel ezelőtt, amikor elődeink politikai nyomásra áttértek a ma használatos betűkészlet használatára! - Hogy kinek és miért volt útjában ősi örökségünk? - Erre azt hiszem az ősi és a ma használatos két jelkészlet közötti alapvető különbségnél semmi nem ad alaposabb magyarázatot!

 Az önző, anyagelvű, csak az anyagon csüngő gondolkodás - tudatlanságból, önzésből, hatalomvágyból, és irigységből, - kiszorította a magasabb rendű, de légiesebb, a lélek és ISTEN felé mutató szellemiséget.

 És ezt teszi a mai napig, aki a rovásírás ellen beszél, legyen az katolikus püspök, vagy liberális értelmiségi...

Juhász Zsolt