AZ ÚJ VALLÁS AZ ELNYOMÁS...

2019.06.30

 Az idegenek szeretet vallása azt mondta: A TERMÉSZET tisztelete nem jó! Azokat a népeket akik a természet tiszteletével töltik az életüket meg kell téríteni! Bálványaikat, kegytárgyaikat, értékeiket el kell kobozni, elégetni beolvasztani. A tanítóikat mint eretnekeket máglyán elégetni. Majd az emberi vérben forgatott aranyból, "Isten nevében" hatalmas és díszes kőmonstrumokat kell emelnünk!

Aztán a templom szeretet hiánya miatt zárva lesz! Ha adományt hoztál csengess!

Ez lesz az új példamutatás az emberek felé! - Csoda hogy a modern világ azzá változott ami?

Mert volt idő, amikor az emberiséget magasztos, átszellemült, erős jellemű emberek próbálták kivezetni a sötétségből, akik nem csak beszéltek a szeretetről, az önzetlenségről, hanem a saját életükkel mutattak példát.

Amikor azonban az ilyen emberek kezdtek eltűnni az emberiség soraiból, cselekedeteik, eszméik legendákká váltak. (Jézus Krisztus.)

Aztán olyan emberek, akik képtelenek voltak ezek szerint az eszmék szerint élni, vallásokat alapítottak a legendák tiszteletére. De mivel saját tapasztalatuk nem volt a magasztos életről, az elődök vélt, vagy valós cselekedeteiből, tanításaiból létrehoztak egy dogma-gyűjteményt.

A dogma hitet követel! - Az élet viszont egy olyan folyamat, amit nap mint nap ÉLNI kell! Így támadt egy hatalmas űr a megélt, és mesélt világ között. Ahol a dogmák mivel megélni nem tudták őket, elkezdek behódolást követelni a "hívőktől".

Ezzel nem átszellemítették, megnemesítették az embereket, hanem megnyomorították és a sárba taszították őket. Mert példát senki nem mutatott, mindenki csak beszélt és azt mondta: Higgyetek! Higgyetek!

De az az ember aki bort iszik és vizet prédikál - mennyire hiteles? - Vajon hány ember áll az üres szavak mögé? - Valószínűleg csak az akit korbáccsal terelnek oda. Így a korbács elő is került...

Így lettek a magasztos felszabadító eszmék elvesztve minden erejüket az elnyomás, a zsarnokság eszközei, amik nem a szabadság, a fény felé, - hanem sötétség, a behódoltság felé terelték az emberiséget.

Az így alapított egyházak és papjaik mind hazug és szükségtelen közvetítők, akik meghunyászkodva, haszontalan szolgaként akarnak önmagukhoz hasonló hazug képmutatóvá tenni mindenkit; - Miközben epekedve és irigykedve, vörös fejjel szórnak átkokat azokra, akik valójában nem elzárják, hanem mutatják a tudáshoz, a fényhez, a szabadsághoz vezető utat.

Szerencsére hatalmuk, ezzel párhuzamosan léleknyomorító erejük az utóbbi évtizedekben rohamosan csökken, s ezzel a szabadság fénye talán újra pislákolni kezd az emberiség számára...

(Részlet "A MAGYAR NYELV MINT ÚTIKÖNYV AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ II. című könyvből a teljesség igénye nélkül...)