CIKKEK:

EGY = Igaz = Fény (Egy Igaz Isten)
(Avagy hogyan juthatunk el a bináris számrendszertől az EGY-ig)

Tudjuk, hogy a ma használatos Latin ÁBC, az Etruszk ÁBC átvétele. Akik kitalálták, jól vagy rosszabbul, lemásoltak egy rendszert, amit nem értettek. Így újraértelmezték az ősi jeleket, aminek az egyetlen célja az maradt, hogy az ember a gondolatait le tudja jegyezni - esetleg írásban erősítsen meg szóbeli megállapodásokat - és akkor ebben benne van...

Amikor minden magyar eredetmonda Erdélytől a Felvidékig, minden írott magyar geszta arról számol be, hogy a magyar nép múltja a Hunokhoz, a Szkítákhoz köthető. Géza fejedelmet, még mint a Szkíták királyát említik a fennmaradt korabeli keresztény krónikák.

Ha a történettudomány oldaláról kezdjük el vizsgálni ezt a dolgot azt látjuk, hogy olyan hogy finnugor nép, nem létezett soha! A finnugor nép elnevezés, egy a nyelvészek által létrehozott műszó. Gyakorlatilag a 19. században nyelvészek találták ki mint gyűjtőnevet. Finnugor néppel egyetlen regében, mondában, vagy akár történelmi leíró munkában sem...

Az idegenek szeretet vallása azt mondta: A TERMÉSZET tisztelete nem jó! Azokat a népeket akik a természet tiszteletével töltik az életüket meg kell téríteni! Bálványaikat, kegytárgyaikat, értékeiket el kell kobozni, elégetni beolvasztani. A tanítóikat mint eretnekeket máglyán elégetni. Majd az emberi vérben forgatott aranyból, "Isten nevében"...

Az emberi tudatosság hihetetlen paradigmaváltás előtt áll. A legújabb- kori tudományos felfedezések arra utalnak, hogy a világegyetem és vele a földi élet egy jól kitalált rendszer része, ami ‒ mint minden rendszer ‒ konkrét célokat szolgál! ‒ És hogy mik ezek a célok? ‒ Nos ezekre a kérdésekre a könyv a maga szórakoztató, de természetes...