INFORMATIKA MAGYARUL

2019.09.06

EGY = Igaz = Fény (Egy Igaz Isten)
(Avagy hogyan juthatunk el a bináris számrendszertől az EGY-ig)

Bináris (kettős, két értékű, vagyis duális) REND-SZER-ben a jel=1 (ha nincs jel=0).

Ha a jel meg-jelen-ik, jel-zi, jel-en van.

Jel=jel-zés, fény(jel-zés) = fény(jel) van.

A jel mérhető. Ha nincs jel (nincs fény), nincs jel-en, nincs jelen-lét.

Minden ami fény-lik, az meg-jelen-ik, lát-hatóvá válik.

Tehát jel=1, az 1=fény !

Bináris rendszerben az Igaz=1 (vagyis fény, vagyis jel-zés), a hamis=0 (vagyis nincs jel, nincs jelen, nincs fény) !

Igaz = 1 = jel = jelen-lét = lét-re-jön = jel-en van = fény-lik !

Mert minden ami számodra IGAZ, az számodra jelen-van, a Te való-ságodban! Vagyis számodra lét-ező, lét-ezik, létre-jön, meg-való-sul, meg-jelenik, lát-hatóvá-válik. Vagyis a Te igaz-ságod a Te való-ságod ! Mert ez a Te hit-ed !

A hit-ed által jön lét-re a Te való-ságod, vagyis a fény EGY meg-nyil-vánulás-a!

A köz-ös hit megteremti a köz-ös (ős) való-ságot !

A saját néző-pont-jából mindenkinek igaz-a van. (Mert mind EGY néző-pont vagyunk!) Vagyis mind EGY-ek vagyunk ! Vagyis a FÉNY VAGY-unk!


Medve Attila