VAJON MIÉRT MARADNÁNK FINNUGOROK?

2019.07.19

  Amikor minden magyar eredetmonda Erdélytől a Felvidékig, minden írott magyar geszta arról számol be, hogy a magyar nép múltja a Hunokhoz, a Szkítákhoz köthető. Géza fejedelmet, még mint a Szkíták királyát említik a fennmaradt korabeli keresztény krónikák.

  Az1860-as évekig, ezért természetesen a mondáinkon, írott gesztáinkon alapuló magyar történelmet tanították a magyar iskolákban.

  Ám ekkor valami megváltozott!

  Egy osztrák nyelvész, Paul Hunsdorfer, magyarított nevén Hunfalvy Pál és néhány társa ‒ az osztrák császár felhatalmazásával ‒ elkezdik hatalmi szóval terjeszteni a magyar oktatásban, hogy a magyar eredetmondák, geszták, csak délibábos hazugságok, mert igazából mi finnugorok vagyunk...

  Tehát létrehoztak egy vadonatúj műszót ‒ hiszen finnugor népről addig nem hallott senki ‒ és mint identitást, ezt elkezdték a magyar népre rávarrni. Mindezt olyan sikeresen tették, hogy egy több cikluson át regnáló köztársasági elnökünk néhány éve kijelentette, hogy ő büszke finnugor...

  Vajon Nyugat-Európában miért nem jut senkinek az eszébe azt mondani, hogy én büszke indogermán vagyok? ‒Mert mindenki tudja hogy olyan hogy indogermán nép, nem létezett soha! Hiszen ez is csak egy néhány évtizede teremtett nyelvészeti gyűjtőnév, egy műszó!

  Mára némileg visszavonulót fújt a tudományos élet finnugor ügyben, de egy átlag magyar tudatába már régen beleégett, hogy a hun, meg szkíta délibáb, csak a finnugor származás tudományos. ‒ Aminek mondjuk ki, akkor az volt a szerepe, hogy egy új, módosított tudatú, hajlott hátú szolgai identitást adjon, egy addig a múltjára, az őseire büszke, szabad népnek.

  A kísérlet pedig láthatóan sikerült, hiszen az ország mára tele van kisebbségi komplexumos, frusztrált, hajlott hátú emberekkel, akiknek a múltja csak nyűg, de nincs jövője sem; Akik a semmiből a semmibe tartanak, s egyetlen vigaszuk ha leszólhatják azokat, akik még akarnak valamit az életben.

  Mondjuk visszaadni a szolgának nevelt népnek a régi tartást, gerincet adó múltját, egy szebb jövő reményében...

  Mert vajon miért maradnánk finnugorok, amikor nem voltunk azok soha? ‒ Ez csak egy nyelvészeti műszó, amit az oktatás beleégetett a fejekbe mint hamis identitást!  De védeni mindenki csak azt tudja amije van, s ezért védi a mai napig néhány tudatlan ember a hazug, soha nem létezett, de mára mégiscsak életre keltett finnugor mentalitást, ami az identitásává vált...

Juhász Zsolt